Ракави на адаптер

 • Ракави на адаптер

  Ракави на адаптер

  lРакавите на адаптерот се најчесто користените компоненти за позиционирање лежишта со заострени отвори на цилиндрични вратила
  lРакавите на адаптерот се широко користени на места каде што лесните товари лесно се расклопуваат и склопуваат.
  lМоже да се прилагоди и релаксира, што може да ја релаксира прецизноста на обработката на многу кутии и може значително да ја подобри работната ефикасност на обработката на кутиите
  lПогоден е за прилика на големо лежиште и тежок товар.