Ракави за повлекување

  • Ракави за повлекување

    Ракави за повлекување

    lРакавот за повлекување е цилиндричен дневник
    lСе користи и за оптички и за скалести вратила.
    lОдвојувачкиот чаур може да се користи само за скалесто вратило.