Ракави за повлекување

  • Withdrawal Sleeves

    Ракави за повлекување

    Sle ракавот за повлекување е цилиндричен весник
    Used Се користеше и за оптички и за скалило вратило.
    ● Одвојниот ракав може да се користи само за скалило вратило.