Изложба

Изложба

14

Мај 2016 Шангај Евербрајт изложба XRL лежиште

16

Мај 2016 Шангај Евербрајт изложба XRL лежиште

13

Септември 2016 година Шангај World Expo XRL лежиште

10

Септември 2016 година Шангај World Expo XRL лежиште

11

Есенски саем на кантонот 2016 XRL лежиште

15

Септември 2017 година Шангај World Expo XRL лежиште

17

Лежиште за 2018 Шангај World Expo XRL

12

Лежиште за 2018 Shanghai World Expo XRL