Заеднички лежиште

  • Заеднички лежиште

    Заеднички лежиште

    lТоа е еден вид на сферично лизгачко лежиште.

    lЛегерите за спојување можат да издржат големи товари.

    lЛегерите за спојување се поделени на тип SB, CF тип, GE тип итн.