Автоматско лежиште

 • Лежиште за облога

  Лежиште за облога

  lСе поставува помеѓу куплунгот и менувачот

  lЛегерот за ослободување на спојката е важен дел од автомобилот

 • Лежиште на главината на тркалата

  Лежиште на главината на тркалата

  lГлавната улога на лежиштата е да носат тежина и да обезбедуваат точни насоки за ротација на хабот
  lИздржува аксијални и радијални оптоварувања, е многу важен дел
  lШироко се користи во автомобили, во камион исто така има тенденција постепено да ја проширува апликацијата