Лежиште на главината на тркалата

  • Лежиште на главината на тркалата

    Лежиште на главината на тркалата

    lГлавната улога на лежиштата е да носат тежина и да обезбедуваат точни насоки за ротација на хабот
    lИздржува аксијални и радијални оптоварувања, е многу важен дел
    lШироко се користи во автомобили, во камион исто така има тенденција постепено да ја проширува апликацијата